Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d'edificis del Museu Maricel de Mar, Rocamora i Museu del Cau Ferrat

Promotor: Diputació de Barcelona
Direcció: Sr. Josep-Emili Hernández i Cros
Superfície construïda: 2.967,11 m2
Ubicació: Sitges