Enderroc de l'edifici plurifamiliar a la Plaça Major i rehabilitació dels edificis nobles del carrer del Balç

Promotor: Aigües de Manresa
Direcció: Sr. Josep Maria Esquius i Prat, Sr. Robert Brufau i Niubó i Sr. Joan Carles Batanés i Subirana
Superfície construïda: 651,31 m2
Ubicació: Manresa