Construcció de centre sociosanitari

Promotor: EDICLINIC SOCIETAT IMMOBILIARIA, S.L
Direcció: Sr. Jordi Graells i Fontarnau Sr. Francesc Padrós i Marqués
Superfície construïda: 7.472,15 m2
Ubicació: Molins de Rei