Construcció del Centre d’Atenció Primària

Promotor: Gestió d’Infraestructures, S.A.U.
Direcció: Sr. Lluís Xavier Comerón i Graupera
Superfície construïda: 2.211 m2
Ubicació: Sabadell