Nova construcció del Centre d’Atenció Primària

Promotor: Servei català de la salut – Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
Direcció: Sr. Esteve Puigdengolas i Legler
Superfície construïda: 1.721,81 m2
Ubicació: Piera