Centre d’acolliment residencial per a disminuïts físics i psíquics

Promotor: Fundació els Garrofers
Direcció: Sr. David Sainz i Viladecans
Superfície construïda: 2.754,97 m2
Superfície urbanitzada: 4.385 m2
Ubicació: Canet de Mar