Construcció d’edifici de 48 vivendes V.P.O., Locals i aparcaments

Promotor: Rústicos Urbanizados, S.L.
Direcció: Sr. Lluís Santasusana i Cots
Superfície construïda: 7.442,58 m2
Ubicació: Cassà de la Selva