Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 68 vivendes, locals i aparcaments

Promotor: Promotora de Casas, S.L
Direcció: Srs. Josep Ma Esquius/ Lluís Santasusana
Superfície construïda: 17.634,7 m2
Ubicació: c. Font del Gat, Manresa