Nova construcció del CEIP Aldric

Promotor: Gestió d'Infraestructures, S.A.U.
Direcció: Sr. Jordi Canyelles i Torrents
Superfície construïda: 3.361 m2
Ubicació: Cassà de la Selva