Nova construcció del CEIP Sant Llorenç de Munt

Promotor: Generalitat de Catalunya - GISA
Direcció: Srs. Esteve Puigdengolas i Legler/ Jordi Sala i Albornà
Superfície construïda: 2.576 m2
Ubicació: Terrassa