Instal·lació d’un sistema nou de climatització a la biblioteca Pompeu Fabra

Promotor: Ajuntament de Mataró
Direcció: Sr. Manel Alba i Aperador
Ubicació: MATARÓ
Potència frigorífica instal·lada: 277
Potència calorífica instal·lada: 322