Ampliació del British School of Barcelona

Promotor: Cognita BSB Property, S.L
Direcció: Sr. Juan Carlos López González
Superfície construïda: 1.810 m2
Ubicació: Castelldefels