Urbanització de l’entorn de l’Hipermercat Esclat

Promotor: Gesdip, S.A.U
Direcció: Sr. Josep Colomer i Oferi (Colomer-Rifà SLP)
Superfície urbanitzada: 16.233 M2
Ubicació: TÀRREGA