Urbanització de l’entorn de la Masia de Can Colom

Promotor: Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Direcció: Sra. Meritxell Inaraja i Genís
Superfície urbanitzada: 3.759,67 m2
Ubicació: Hospitalet de Llobregat