Obres de reparació i finalització de la biblioteca i arxiu municipal i urbanització d’espais exteriors

Promotor: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Direcció: Enric Montanya i Mias
Superfície construïda: 2.135,13 m2
Ubicació: Sant Fruitós de Bages