Construction of social-health centre

Developer: EDICLINIC SOCIETAT IMMOBILIARIA, S.L.
Management: Mr Jordi Graells i Fontarnau, Mr Francesc Padrós i Marqués
Constructed area: 7.472,15 m2
Location: Molins de Rei