SOLUCIONS INNOVADORES EN CONSTRUCCIÓ>> SUPERANT REPTES.

AMPLIACIÓ DE NAU AMB APROFITAMENT D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS EXISTENTS.