Equipaments sòcio-sanitaris_

CONSTRUÏM I ADEQÜEM CENTRES SANITARIS PER A LES NOSTRES POBLACIONS_
Hospitals, geriàtrics, CAP, clíniques, centres de salut, centres cívics…, han vist la llum amb la col·laboració de Cots i Claret.