Manteniment_

El nostre servei de manteniment s’encarregarà de

realitzar totes les accions preventives, predictives i

correctives en els diferents edificis i instal·lacions.

Oferim diferents opcions de servei, des del que ve

marcat per la normativa actual fins a les necessitats

de manteniment i supervisió diàries.