Nouvelles


Adjudicació de l'obra

CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS AU Nº 7-13 RUE TAJO À BARCELONE

Février del 2018


Promoteur: IMMOBILIARIA MALUGA, S.L
Maître d'œuvre : M. ENRIC ANGUERA DE CARLOS
CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS AU Nº 7-13 RUE TAJO À BARCELONE
CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE DE LOGEMENTS AU Nº 7-13 RUE TAJO À BARCELONE