CONSTRUCTION NOUVEL ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL ALDI À LA ROUTE DE MARTORELL DE TERRASSA

D:DOCUMENTACIÓ ESTUDISALDI TERRASSADOC REBUDA 2019-06-25�2-

Promoteur: ALDI SUPERMERCADOS, S.L.

Maître d’oeuvre: M. JORDI MULA CASAGRAN