Rehabilitació i consolidació de la coberta, terrasses, torre d'aigua i façanes del pavelló de Ntra. Sra. de la Mercè de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Promotor: Fundació Privada de l’Hospital de la Sta. Creu i St. Pau
Direcció: Sr. Josep Emili Hernandez i Cros
Superfície construïda: 666,42 m2
Ubicació: Barcelona