Rehabilitació del Celler Cooperatiu, 2ª fase

Promotor: Ajuntament de Rubí
Direcció: Sr. Joan Albert Adell i Gisbert
Superfície construïda: 1.665,70 m2
Ubicació: Rubí