Obres de remodelació del Mas Guinardó i entorns

Promotor: Barcelona d'infraestructures Municipals, S.A.
Direcció: Sr. Rafael Vila i Rodríguez i Sr. Jaume Bardají Capdevila
Superfície construïda: 10.932 m2
Ubicació: Barcelona