Restauració façana principal i de l'atri i façana sud de la Col·legiata de Santa Maria de la Seu.

Promotor: Bisbat de Vic
Direcció: Sr. F. Xavier Asarta i Ferraz i Sr. Jaume Soldevila i Segura
Superfície de restauració: 2.594,43 m2
Ubicació: Manresa