CADISA. Fase d'estructura, coberta i façanes d'un edifici industrial

Promotor: MAURICI 2004 XIVN, S.L
Direcció: Sr. Lluís Santasusana i Cots
Superfície construïda: 2.963,42 m2
Ubicació: Terrassa