Projecte executiu d'actuacions finals de l'espai motor del Parc Tecnològic de la Catalunya central, FASE III.1

Promotor: Ajuntament de Manresa
Direcció: Sr. Ramon Nieto i Gallart
Superfície construïda: 4.599,60 m2
Ubicació: Manresa