Construcció d'una nau industrial per a ús de supermercat en règim d'autoservei

Promotor: Aldi Supermercados, S.L.
Direcció: Sr. Jordi Mulà i Casagran
Superfície construïda: 2.039,84 m2
Ubicació: Terrassa