Obres d’ampliació del camp de futbol Les Fontetes

Promotor: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Direcció: Sr. Moisés Martínez i Lapeña
Superfície construïda: 9.245,14 m2
Ubicació: Cerdanyola del Vallès