Adequació IES 3/2 línies Lo Pla d'Urgell

Promotor: Gestió d'Infraestructures, S.A.U.
Direcció: Sr. Alfonso Álvarez Rodríguez
Superfície construïda: 5.265,71 m2
Ubicació: Bellpuig