Execució d'obra nova del CEIP 3 línies "Els Pinetons" de Ripollet, 2ª fase

Promotor: Gestió d'Infraestructures, S.A.U.
Direcció: Sr. Jordi Canyelles i Torrents
Superfície construïda: 3.642 m2
Ubicació: Ripollet