Construcció del centre comercial Esclat d’Igualada, a més d’un Supermercat-online, un Minimercat, una benzinera Esclatoil i de la rehabilitació de l’edifici existent (planta Ajuntament. Serveis comuns)

Promotor: Gesdip, S.A.U
Direcció: Sr. Josep Colomer i Oferi (Colomer-Rifà SLP)
Superfície construïda: 28.507,39
Ubicació: IGUALADA