Nova construcció de l’institut Can Record, 2/0 línies

Promotor: Generalitat de Catalunya Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Direcció: Sr. David Baena i Asencio
Superfície construïda: 2.770,10
Superfície urbanitzada: 5.996,63
Ubicació: SANT ESTEVE PALAUTORDERA