Execució d'un tram del col·lector de Sant Ignasi

Promotor: Fàbrica Nova Parc, S.L.
Direcció: Enginyeria SUMMA
Superfície construïda: 524 ml
Ubicació: Manresa