Reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Direcció: Sra. Meritxell Manresa Traguany i Sr. David Pareras Aceves
Superfície de restauració: 1.239,71
Ubicació: SANT PERE DE RIBES