Reforma i ampliació d’una nau industrial aïllada per Nexans Iberia, S.L

Promotor: Banco Sabadell, S.A
Direcció: Nadico Industrial Mangement, S.L
Superfície construïda: 6.092,25
Superfície urbanitzada: 3.727,85
Ubicació: GRANOLLERS