Urbanización del Centre d'Acolliment Residencial per disminuïts físics i psíquics

Promotor: Fundació els Garrofers
Direcció: Sr. David Sainz Viladecans
Superfície urbanitzada: 4.385 m2
Ubicació: Canet de Mar