Construcció d’un establiment comercial (Esclat), d'una benzinera Esclatoil i urbanització de l’entorn

Promotor: Gesdip, S.A.U
Direcció: Sr. Josep Colomer i Oferi (Colomer-Rifà SLP)
Superfície construïda: 4.556,61 M2
Superfície urbanitzada: 15.777,58 M2
Ubicació: TÀRREGA