Construcció d’un establiment comercial (Esclat) i urbanització de l’entorn

Promotor: Gesdip, S.A.U
Direcció: Sr. Josep Colomer i Oferi (Colomer-Rifà SLP)
Superfície construïda: 4.556,61 M2
Superfície urbanitzada: 16.233 M2
Ubicació: TÀRREGA