Urbanització exterior de conjunt de naus

Promotor: Turisme i Muntanya, S.A
Direcció: Sr. Lluís Santasusana Cots
Superfície construïda: 7.831 m2
Ubicació: Manresa