Nova construcció d’un Edifici Judicial

Promotor: Gestió d’Infraestructures, S.
Direcció: Sra. Conxita Balcells i Bles
Superfície construïda: 3.660,58
Ubicació: Berga