Enquesta
satisfacció del client

Volem conèixer la teva opinió. Ajuda'ns a millorar
i aconseguir l'excel·lència per oferir-te el millor servei.

Valori el seu grau de satisfacció.
Del 1 (baix) al 5 (alt) dels següents apartats:

VALORACIONS 1 2 3 4 5  
Nivell tècnic de l’empresa  
Nivell de qualitat de l’execució  
Compliment de la planificació  
Relació qualitat – preu  
Control administratiu  
Ordre, neteja i seguretat  
Valoració del cap d’obra  
Valoració del cap d’Instal·lacions  
Valoració de l’encarregat  
Comportament ambiental  
Recomanaria a Cots i Claret?  
Comparant amb altres
constructores/instal·ladores,
el servei ofert ha estat?