CONSTRUCTION OF A NEW COMMERCIAL ESTABLISHMENT. TERRASSA

CONSTRUCTION OF A NEW COMMERCIAL ESTABLISHMENT. TERRASSA

Promotor: ALDI SUPERMERCADOS S.L.
Direcció: JORDI MULÀ CASAGRAN