NEW CONSTRUCTION OF LA TALAIA SECONDARY SCHOOL, in Segur de Calafell.

cic_imatge_web_talaia

Developer: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Project Management: Sr. Esteve Puigdengolas i Legler
Constructed Surface Area: 4.626,55 m2
Location: SEGUR DE CALAFELL