12 de novembre de 2020

: Inauguració del Monastir de Santa Cecilia de Montserrat