INSTAL·LACIONS EDIFICI CORPORATIU INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT A BARCELONA

INSTAL·LACIONS EDIFICI CORPORATIU INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT A BARCELONA

Promotor: Institut Català de la Salut
Direcció: Serveis tècnics ICS