INSTAL·LACIÓ DEL NOU SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ A LA BIBLIOTECA POMPEU FABRA DE MATARÓ

INSTAL·LACIÓ DEL NOU SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ A LA BIBLIOTECA POMPEU FABRA DE MATARÓ

Promotor: Ajuntament Mataró

Direcció: Servei d’equipaments municipals