RESTAURACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT CULTURAL DEL CELLER NOUCENTISTA DE VILA-SECA

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 1e+030 cameraFarRange (float): 1000 cameraFocalLength (float): 14.0171 cameraFov (float): 104.182 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 11.4563 cameraTransform (m44f): [{0.817765, -0.575552, -0, 12.1345}, {-0.575552, -0.817765, -0, 8.23324}, {0, 0, -1, 1.51095}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 5999, 2999] displayWindow (box2i): [0, 0, 5999, 2999] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" vrayInfo/camera (string): "CAMARA DEFINITIVA 2" vrayInfo/computername (string): "desktop-n0jqpkj" vrayInfo/cpu (string): "INTEL/OctaModel:14,Family:6,Stepping:3,Cache:0" vrayInfo/date (string): "14/03/2018" vrayInfo/filename (string): "Max.max" vrayInfo/frame (string): "00000" vrayInfo/h (string): "3000" vrayInfo/mhz (string): "0MHz" vrayInfo/noiseThreshold (string): "0.001000" vrayInfo/numPasses (string): "0" vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00" vrayInfo/os (string): "Win10" vrayInfo/primitives (string): "0" vrayInfo/ram (string): "16320MB" vrayInfo/rendertime (string): " 0h 50m 34.7s" vrayInfo/time (string): "6:19:29" vrayInfo/vmem (string): "134217728MB" vrayInfo/vraycore (string): "3.60.03" vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.60.03" vrayInfo/w (string): "6000" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayLightSelect.B (half) VRayLightSelect.G (half) VRayLightSelect.R (half) VRayMtlID (uint) VRayRawGlobalIllumination.B (half) VRayRawGlobalIllumination.G (half) VRayRawGlobalIllumination.R (half) VRayRawLighting.B (half) VRayRawLighting.G (half) VRayRawLighting.R (half) VRayRawReflection.

Promotor: AJUNTAMENT DE VILA-SECA
Direcció: ESPINET/UBACH ARQUITECTES I ASSOCIATS, S.L.P.