RESTAURACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT CULTURAL DEL CELLER NOUCENTISTA DE VILA-SECA

ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFNumber (float): 8
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 1000
cameraFocalLength (float): 14.0171
cameraFov (float): 104.182
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 11.4563
cameraTransform (m44f): [{0.817765, -0.575552, -0, 12.1345}, {-0.575552, -0.817765, -0, 8.23324}, {0, 0, -1, 1.51095}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 5999, 2999]
displayWindow (box2i): [0, 0, 5999, 2999]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): ""
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): "scanlineimage"
vrayInfo/camera (string): "CAMARA DEFINITIVA 2"
vrayInfo/computername (string): "desktop-n0jqpkj"
vrayInfo/cpu (string): "INTEL/OctaModel:14,Family:6,Stepping:3,Cache:0"
vrayInfo/date (string): "14/03/2018"
vrayInfo/filename (string): "Max.max"
vrayInfo/frame (string): "00000"
vrayInfo/h (string): "3000"
vrayInfo/mhz (string): "0MHz"
vrayInfo/noiseThreshold (string): "0.001000"
vrayInfo/numPasses (string): "0"
vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00"
vrayInfo/os (string): "Win10"
vrayInfo/primitives (string): "0"
vrayInfo/ram (string): "16320MB"
vrayInfo/rendertime (string): " 0h 50m 34.7s"
vrayInfo/time (string): "6:19:29"
vrayInfo/vmem (string): "134217728MB"
vrayInfo/vraycore (string): "3.60.03"
vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.60.03"
vrayInfo/w (string): "6000"

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
R (half)
VRayGlobalIllumination.B (half)
VRayGlobalIllumination.G (half)
VRayGlobalIllumination.R (half)
VRayLightSelect.B (half)
VRayLightSelect.G (half)
VRayLightSelect.R (half)
VRayMtlID (uint)
VRayRawGlobalIllumination.B (half)
VRayRawGlobalIllumination.G (half)
VRayRawGlobalIllumination.R (half)
VRayRawLighting.B (half)
VRayRawLighting.G (half)
VRayRawLighting.R (half)
VRayRawReflection.

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 1e+030 cameraFarRange (float): 1000 cameraFocalLength (float): 14.0171 cameraFov (float): 104.182 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 11.4563 cameraTransform (m44f): [{0.817765, -0.575552, -0, 12.1345}, {-0.575552, -0.817765, -0, 8.23324}, {0, 0, -1, 1.51095}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 5999, 2999] displayWindow (box2i): [0, 0, 5999, 2999] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" vrayInfo/camera (string): "CAMARA DEFINITIVA 2" vrayInfo/computername (string): "desktop-n0jqpkj" vrayInfo/cpu (string): "INTEL/OctaModel:14,Family:6,Stepping:3,Cache:0" vrayInfo/date (string): "14/03/2018" vrayInfo/filename (string): "Max.max" vrayInfo/frame (string): "00000" vrayInfo/h (string): "3000" vrayInfo/mhz (string): "0MHz" vrayInfo/noiseThreshold (string): "0.001000" vrayInfo/numPasses (string): "0" vrayInfo/numSubdivs (string): "0.00" vrayInfo/os (string): "Win10" vrayInfo/primitives (string): "0" vrayInfo/ram (string): "16320MB" vrayInfo/rendertime (string): " 0h 50m 34.7s" vrayInfo/time (string): "6:19:29" vrayInfo/vmem (string): "134217728MB" vrayInfo/vraycore (string): "3.60.03" vrayInfo/vrayversion (string): "Internal V-Ray version Adv 3.60.03" vrayInfo/w (string): "6000" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayLightSelect.B (half) VRayLightSelect.G (half) VRayLightSelect.R (half) VRayMtlID (uint) VRayRawGlobalIllumination.B (half) VRayRawGlobalIllumination.G (half) VRayRawGlobalIllumination.R (half) VRayRawLighting.B (half) VRayRawLighting.G (half) VRayRawLighting.R (half) VRayRawReflection.

Promotor: AJUNTAMENT DE VILA-SECA
Direcció: ESPINET/UBACH ARQUITECTES I ASSOCIATS, S.L.P.