CONSTRUCCIÓ D’UN ESTABLIMENT COMERCIAL – ESCLAT IGUALADA

Promotor: GESDIP, S.A.U
Direcció: COLOMER – RIFÀ, S.L.P