REHABILITACIO DE COBERTES DE LA BASÍLICA DE LA SEU DE MANRESA

Promotor: BISBAT DE VIC
Direcció: Sr. JAUME SOLDEVILA