REFORMA I NOVA CENTRALITZACIÓ INSTAL·LACIONS PRODUCCIÓ ACS I CALEFACCIÓ RESIDENCIA SANT JOSEP, FASE IV

Josefines

Promotor: INSTITUT GERMANES JOSEFINES DE LA CARITAT
Direcció: LLUIS SANTASUSANA COTS